Omscholing IT techniek

Subsidieregeling omscholing naar ICT/techniek

Wil jij één of meerdere werknemers omscholen naar een functie in de techniek of ICT?  Dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning via de ‘subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek’. Hieronder vind je alle info over de nieuwe omscholingsregeling. 

Deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt nu niet aanvragen. In 2022 wordt de regeling weer opengesteld. Als hierover meer bekend is, leest je dat op deze pagina.

 

Waarom een omscholingsregeling naar ICT of techniek?

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met beroepstekorten binnen de technologische industrie, bouw en ICT. Op dit moment is meer vraag naar beroepen in de ICT en techniek dan dat er aanbod is. Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is dus belangrijk. Niet alleen vanwege de krapte in deze beroepsklasse, maar ook voor maatschappelijke issues zoals digitalisering, woningtekort en de klimaat- en energietransitie. Bovendien bieden de genoemde beroepen ook een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Met de omscholingsregeling school jij als werkgever je werknemers makkelijker om naar de beroepen in de ICT en techniek.

 

Hoe werkt de omscholingsregeling?

Als werkgever kun je eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker. In totaal is er ruimte voor financiering van 9.233 omscholingstrajecten. Als werkgever kun je voor maximaal 6 werknemers een subsidie voor omscholing aanvragen. Je vraagt per werknemer apart de subsidie aan. Voor de duidelijkheid: één aanvraag voor meerdere werknemers is niet mogelijk. De voorwaarden waaraan je als werkgever moet voldoen vind je hier.

 

Hoe vraag je de omscholingsregeling aan?

Je kunt de regeling aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  Nadat je jouw aanvraag hebt ingediend, besluit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat binnen 8 weken over jouw aanvraag. Bij toewijzing van het omscholingstraject ontvang je het volledige voorschot.

Bedrijven en instellingen die een omscholingstraject aanbieden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Het zou kunnen dat je in de periode tussen voorschot en vaststelling aanvullende vragen krijgt om te controleren of je aan de aangegeven voorwaarden voldoet. Als je hieraan niet voldoet, wordt de subsidie teruggevorderd.


Top