WSPNOB

Loonkostensubsidie

Neemt u iemand met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u aanspraak maken op Loonkostensubsidie (LKS). De loonkostensubsidie (LKS) is bedoeld om werkzoekenden uit de Participatiewet die moeilijk werk vinden, makkelijker aan een baan te helpen. Hieronder vindt u alle info over Loonkostensubsidie.

Wat is Loonkostensubsidie?

De Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. De subsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Dat gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kunt u dankzij de Loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen.

Benieuwd of u in aanmerking komt? Neem contact met ons op! >

Wanneer krijg ik loonkostensubsidie voor werkzoekenden uit de Participatiewet?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, neemt u een werknemer in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die niet in staat zijn zelfstandig (tijdelijk of structureel) het reguliere wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. U kunt hier denken aan mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente kan in aangewezen gevallen ook Loonkostensubsidie inzetten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV.

Wat is de hoogte van de Loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie compenseert het verlies aan arbeidsprestatie en wordt berekend op basis van het voor uw medewerker geldende wettelijk minimumloon inclusief vakantietoeslag, naar rato van aantal werkuren per week. De hoogte van de subsidie bedraagt nooit meer dan 70% van het minimumloonloon inclusief vakantiegeld. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van u als werkgever.

Hoe vraag ik Loonkostensubsidie aan?

U vraagt de Loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. Onze accountmanagers helpen u graag bij de aanvraag. Neem contact met ons op voor meer info en advies op maat! Neem contact op >


Meer informatie over Loonkostensubsidie?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Loonkostensubsidie? Of wilt u meer informatie over andere subsidiemogelijkheden? Onze accountmanagers vertellen u er graag alles over en voorzien u van advies op maat. Mail naar info@wspnob.nl of bel met onze telefonische helpdesk via 085-1304062.

Onze accountmanagers

Marlon Derks van de Ven

marlon.derks@uwv.nl

06-46810235

Jeroen van der Harst

jeroen.vanderharst@uwv.nl

06-11584532

Dimphy van der Zanden

dimphy.vanderzanden@cgm.nl

06-57146749

Caroline Schemering Reelfs

c.schemering@s-hertogenbosch.nl

06-53842258

Annelies Heijboer-Los

a.los@s-hertogenbosch.nl

06-11924750

Gerrit Timmerman

gtimmerman@ibn.nl

06-18308528

Yvonne van Laarhoven

y.van.laarhoven@vught.nl

06-51594176

Marcel van Ras

mras@ibn.nl

06-18308425

Evelijne van den Langenberg

evelijne.lanenberg@uwv.nl

06-29359053

Esther van den Boomen

esther.vandenboomen@uwv.nl

06-21142045

Corina Kersten

ckersten@ibn.nl

06-18308423

Marcel van Drunen

mdrunen@ibn.nl

06-18308711

Marten Hubregtse

m.hubregtse@oss.nl

06-46866699

Jacqueline Musters

jmusters@wsd-groep.nl

0411-650111

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.