Loonkostensubsidie

Neem je iemand met een ziekte of handicap in dienst? Dan kun je aanspraak maken op Loonkostensubsidie (LKS). De loonkostensubsidie (LKS) is bedoeld om werkzoekenden uit de Participatiewet die moeilijk werk vinden, makkelijker aan een baan te helpen. Hieronder vind je alle info over Loonkostensubsidie.

 

Wat is Loonkostensubsidie?

De Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. De subsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Dat gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kun je dankzij de Loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen. Benieuwd of je in aanmerking komt?

Neem contact met ons op!

 

Loonkostensubsidie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, neem je een werknemer in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die niet in staat zijn zelfstandig (tijdelijk of structureel) het reguliere wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Je kunt hier denken aan mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente kan in aangewezen gevallen ook Loonkostensubsidie inzetten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV.

 

Wat is de hoogte van de Loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie compenseert het verlies aan arbeidsprestatie en wordt berekend op basis van het voor jouw medewerker geldende wettelijk minimumloon inclusief vakantietoeslag, naar rato van aantal werkuren per week. De hoogte van de subsidie bedraagt nooit meer dan 70% van het minimumloonloon inclusief vakantiegeld. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van jou als werkgever.

 

Meer informatie en Loonkostensubsidie aanvragen

Je vraagt de Loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. Onze accountmanagers helpen je graag bij de aanvraag. Wil je weten of je in aanmerking komt voor Loonkostensubsidie? Of wil je meer informatie over andere subsidiemogelijkheden? Onze accountmanagers vertellen je er graag alles over en voorzien je van advies op maat.

Neem contact met ons op!


Top