Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

De subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie. Lees hier alles over deze regeling.

 

Voor wie is deze subsidieregeling?

Deze subsidieregeling kan aangevraagd worden door werkgevers. Het is van belang dat je de subsidie aanvraagt voor:

  • Iemand die staat ingeschreven als werkzoekend bij UWV of de gemeente
    OF
  • Iemand die werkloos dreigt te worden door aankomend ontslag, het aflopen van een tijdelijk contract, omdat de functie komt te vervallen of doordat andere eisen aan de functie gesteld worden.

 

Hoeveel subsidie ontvang je?

De duur van de opleiding waarvoor je als werkgever een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Het gaat dan om een bedrag van maximaal € 2.700. Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar verhouding bijgesteld.

 

Waar kan ik de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen?

Dat kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je kunt de subsidie aanvragen van 1 juni 2022 tot 30 juni 2022. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Wil je meer weten over deze of andere subsidies? Neem gerust contact op met onze helpdesk. Onze accountmanagers helpen je verder.


Top