Tel mee met Taal-subsidie

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor werkgevers die activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op de werkvloer. Als jij als werkgever investeert in de basisvaardigheden op de werkvloer, zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden, kom je in aanmerking voor deze subsidie.

 

Waarom moet ik als werkgever investeren in laaggeletterdheid?

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen. Voor jou als werkgever zorgt het ervoor dat er minder fouten gemaakt worden op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim omlaag gaan. Voor jouw werknemers zorgt het doorgaans voor meer zelfvertrouwen zelfstandigheid. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in laaggeletterdheid op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

 

Waarvoor kun je als werkgever de Tel mee met Taal-subsidie aanvragen?

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing dat leidt tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers of mensen met tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

 

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

De aanvraagperiode voor 2022 is inmiddels gesloten. Vanaf 1 januari 2023 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. De precieze voorwaarden hiervoor worden later dit jaar bekend gemaakt. Meer informatie vind je op deze website.

 

Wil je meer weten over de Tel mee met Taal-subsidie? Neem dan gerust contact op met het WSP! Wij helpen je graag verder, ook als het gaat om andere subsidies voor werkgevers.


Top