Jobcoaching voor kwetsbare jongeren

Bied jij kwetsbare jongeren een werk- of stageplek? Dan weet je ook dat de begeleiding soms wat meer tijd en aandacht vraagt. Een jobcoach kan je hierin ontzorgen. Hieronder lees je wat een jobcoach jou als werkgever oplevert.

 

Kwetsbare jongeren

Voor kwetsbare jongeren kan werk vinden en behouden lastig zijn. We hebben het dan over jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit bijvoorbeeld het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, entree-onderwijs of jongeren zonder een startkwalificatie, maximaal een mbo-niveau 2 opleiding of jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groep heeft relatief lage baankansen en een hoger risico om werkloos te raken. Extra inzet door een jobcoach kan dat voorkomen. Wat heeft de jongere nodig om duurzaam inzetbaar te blijven? En welke manieren zijn er om jou als werkgever te ondersteunen? Het uiteindelijke doel is een goed functionerende werknemer en minder uitval.

 

Zo gaat een jobcoach te werk

Jobcoaching is maatwerk. Wel zien we dat vertrouwen opbouwen en een intensievere begeleiding van bijvoorbeeld een half jaar (van zo’n 2 à 2,5 uur per week) een goed startpunt zijn. Samen bepalen de jobcoach, de jongere, de werkgever en het betrokken onderwijs (als het gaat om bijvoorbeeld stage of leerwerkplekken) de aanpak. Ook maken jullie afspraken. Hoe de invulling eruitziet en welke vervolgstappen nodig zijn, wordt snel duidelijk. Een intake helpt daarbij. Goed om te weten is dat deze jobcoaching gratis is, voor zowel jou als de jongere.

 

Nieuw: twee regionale jobcoaches voor jongeren

Ben jij een werkgever en heb jij een jongere in dienst die dreigt uit te vallen op werk of op stage? Neem dan contact op met het WSP Noordoost-Brabant. Sinds kort zijn er twee regionale jobcoaches voor jongeren in de regio Noordoost Brabant gestart: Lonneke en Mariska. Zij helpen je graag! In 2023 is plek voor maximaal dertig jongeren.


Top