Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

 

Hoe werkt het loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die per 1 januari 2018 van kracht is en de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers vervangt. Het is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Je kunt aanspraak maken op de LKV wanneer je een werknemer in dienst neemt die valt onder een van een van onderstaande doelgroepen:

  • Oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
  • Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • Werknemers uit de doelgroep van de Banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worde

 

LKV aanvragen

Om het LKV te ontvangen heb je als werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de betreffende werknemer nodig. De doelgroepverklaring LKV moet officieel binnen drie maanden nadat een werknemer in dienst is getreden worden aangevraagd. Let op: de werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor loonkostenvoordeel? Of wil je meer informatie over andere subsidiemogelijkheden? Onze accountmanagers vertellen je er graag alles over en voorzien je van advies op maat.

Neem contact met ons op!


Top