WSPNOB

Nieuws

Uitbreiding TVL, geen nieuwe regeling voor ondernemers

Wat verandert er precies?

Maximumvergoeding TVL
Het kabinet verhoogt dus de maximumvergoeding van de TVL van 330.000 naar 550.000 euro per kwartaal voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en van 400.000 naar 600.000 euro voor grotere bedrijven (niet-mkb). Ondernemers krijgen 85% van hun vaste lasten vergoed als zij meer dan 30% omzetverlies lijden.

Voorraadsubsidie gesloten detailhandel
Hier komt in het eerste kwartaal de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel bovenop. Deze is verhoogt van maximaal 200.000 naar 300.000 euro. In totaal kunnen mkb-ondernemers in de gesloten detailhandel dit kwartaal dus maximaal 850.000 euro ontvangen en niet-mkb (grotere bedrijven) in de gesloten detailhandel maximaal 900.000 euro.

Land- en tuinbouwbedrijven
Voor land- en tuinbouwbedrijven bedraagt de maximale tegemoetkoming van de vaste lasten 225.000 euro en voor visserijbedrijven 270.000 euro. Voor deze sectoren gelden strengere Europese regels. Zoals in januari reeds is aangekondigd, ontwikkelt het ministerie van LNV een regeling om deze sectoren dezelfde maximale ondersteuning te geven als de overige sectoren.

Samenvatting van de TVL

Onderstaand een handig plaatje waarin de nieuwste stand van zaken rondom de TVL wordt samengevat:

De wijzigingen van de TVL worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Na goedkeuring keert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de verhoogde tegemoetkoming via een extra voorschot aan ondernemers uit.

Bron: Rijksoverheid

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.