Pensioenakkoord: de veranderingen op een rij

Wie het nieuws volgt, weet dat het pensioenlandschap vernieuwing staat te wachten. Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp). Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. De aanpassingen sluiten aan op de ontwikkelingen in de maatschappij en moeten bijdragen aan een goed pensioen voor volgende generaties. In deze blog nemen we je mee in de veranderingen die bij het pensioenakkoord komen kijken.

 

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Het pensioenstelsel in Nederland werkte lange tijd super goed. Maar, er is de afgelopen jaren veel veranderd in de samenleving. De economie en arbeidsmarkt is bijvoorbeeld totaal anders. Er zijn tegenwoordig bijvoorbeeld maar weinig mensen die nog 30 tot 40 jaar voor dezelfde werkgever werken. Bovendien ontstaat door de vergrijzing een scheve verhouding tussen hoe veel mensen werken en hoe veel mensen pensioen ontvangen. Daar moet het pensioenstel op aangepast worden.

 

Wat blijft hetzelfde?

De Algemene Ouderdomswet (AOW) blijft bestaan. Medewerkers kunnen daarnaast een aanvullend pensioen blijven opbouwen via de werkgever. Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

 

Wat verandert er voor werkgevers?

Niet alles blijft hetzelfde. Voor werkgevers zijn dit de belangrijkste veranderingen:

  1. Pensioenen worden flexibeler en bewegen mee met de economie. Pensioenen gaan dus eerder omhoog als het economisch goed gaat, en eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Om te voorkomen dat pensioenen ineens heel hard dalen, bouwen pensioenaanbieders buffers in.

 

  1. De regels rondom de premieopbouw veranderen. De maandelijkse premie wordt voor iedereen die pensioen opbouwt een vast percentage van het loon. De premie hangt niet meer af van de leeftijd van de werknemer. Met andere woorden: middelloon- en eindloonregelingen zijn niet meer toegestaan.

 

  1. Pensioenen worden transparanter. Het wordt straks voor alle werknemers duidelijk wat je aan premie inlegt en wat je aan vermogen opbouwt. Er komt zo meer transparantie: óók over hoeveel pensioen je later te verwachten hebt.

 

  1. Pensioenen worden persoonlijker. In het oude stelsel bestaat er één grote pot waar jij onderdeel van bent. In het nieuwe stelsel wordt de grote pensioenpot opgeknipt en krijgt iedereen zijn of haar eigen pensioenpotje. Als een medewerker ergens anders gaat werken, verhuist de pensioenpot automatisch mee.

 

Wat moet je als werkgever nu doen?

Ben je als werkgever aangesloten bij een cao? Dan hoef je voorlopig niets te doen. Vakbonden en pensioenaanbieders maken nieuwe pensioenafspraken. Welke rol de werkgever hierin speelt hangt af van de pensioenaanbieder.

Ben je als werkgever niet aangesloten bij een cao? Dan moet je zelf keuzes maken. Zo moet je kiezen of je personeel gebruikmaakt van nieuwe pensioenafspraken of van de overgangsregeling. Met de overgangsregeling blijven de huidige pensioenafspraken gelden tot een medewerker uit dienst gaat. Nieuwe medewerkers vallen direct onder de nieuwe afspraken die je maakt met een pensioenaanbieder.

Houd onze nieuwspagina in de gaten om op de hoogte te blijven over de pensioenhervormingen en wat je als werkgever voor je werknemers kan betekenen.

 

Neem contact op 

Top