Verlof voor (toekomstige) ouders: belangrijk voor jou als werkgever

Een kind krijgen: een bijzondere periode in het leven van nieuwe ouders. Voor, rondom en na de bevalling heeft de zwangere vrouw én partner recht op verlof. Welke verlofsoorten zijn er? en wat zijn de meest recente ontwikkelingen op dit gebied? In deze blog delen we de belangrijkste aandachtspunten voor jou als werkgever.

 

Verlof rondom de zwangerschap en bevalling

Je zwangere werknemer heeft rondom haar bevalling recht op 6 weken zwangerschapsverlof. Het verlof is volledig betaald en gaat tussen de 6 en 4 weken voor de dag van de uitgerekende datum in. Is het kind geboren, dan breekt een nieuwe periode aan: 10 weken bevallingsverlof. Zowel bij het zwangerschapsverlof als bevallingsverlof betaal je de werknemer voor 100% door.

Hierboven staat de standaardprocedure omschreven. Onverhoopt kan de periode rondom de bevalling anders verlopen dan verwacht. Daarom is dit goed om te weten:

  • Bevalt de werknemer later dan de uitgerekende datum? Dan tellen we het aantal ‘te late dagen’ bij de 16 weken verlof op.
  • In sommige gevallen kan het bevallingsverlof langer duren dan 10 weken. Bijvoorbeeld als de werknemer minder dan 6 weken verlof vóór de bevalling heeft opgenomen, het kindje te vroeg geboren wordt of ziekenhuisopname van de baby nodig is.
  • Bij tweelingen of meerlingen gelden andere regels. De werknemer heeft dan recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

 

Geboorteverlof voor de partner

Waar verlof voor de zwangere vrouw vanzelfsprekend is, is dat niet zo voor de partners. Tot voor kort bestond het verlof uit 2 dagen. Tegenwoordig heeft de partner recht op 5 dagen volledig betaald geboorteverlof (ook wel: kraamverlof). Daarnaast is het mogelijk om aanvullend 5 weken geboorteverlof op te nemen. Aaneengesloten of verspreid over verschillende maanden. De werkgever is verplicht om 70% van het salaris tijdens het aanvullende geboorteverlof door te betalen.

 

Nieuw: ouderschapsverlof

Sinds augustus 2022 bestaat het betaald ouderschapsverlof. Bedoeld om vaders en moeders te laten wennen aan de nieuwe gezinssituatie en op te nemen in het eerste levensjaar van het kind. Tijdens de eerste 9 weken krijgt de ouder 70% van het salaris doorbetaald, mits dit opgenomen wordt in het eerste levensjaar van het kindje. Tijdens dit verlof gaat de opbouw van vakantiedagen gewoon door. Daarnaast hebben beide ouders recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kindje 8 jaar is. Dit is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. De weken zijn onbetaald en zonder opbouw van vakantiedagen.

 

Verlof aanvragen

De werkgever is verantwoordelijk om het verlof rondom bevalling, zwangerschap en ouderschap aan te vragen bij het UWV. Met de uitkering die je ontvangt, kun je het salaris van de werknemer doorbetalen. Vraag je zwangerschapsverlof voor je werknemer aan, dan heb je een zwangerschapsverklaring van haar nodig. De werknemer vraagt deze zelf aan bij haar verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Laatste aandachtspunt: zorg dat je het verlof tijdig meldt. De termijn hangt af van het verlofsoort. Bekijk de website van het UWV voor de actuele regels.

 

Heb je een vraag over het zwangerschapsverlof? Of over bijvoorbeeld de hoogte van de bevallingsuitkering? Onze adviseurs helpen je graag verder.

 

Contact met het WSP

Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op 

Top