Werknemers worden goedkoper voor kleine ondernemingen in 2022

Ondernemingen krijgen dit jaar te maken met een nieuwe variabele voor werkgeverslasten: de gedifferentieerde premieberekening voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Ben jij een kleine werkgever? Dan pakt dit positief uit voor jou. Jij gaat hierdoor namelijk minder betalen aan werkgeverslasten. Je leest er meer over in dit artikel.

 

Wat is het Arbeidsongeschiktheidsfonds en de gedifferentieerde premie?

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is een premie die werkgevers aan de Belastingdienst betalen wat terecht komt in het Arbeidsongeschiktheidsfonds. De uitkeringen van volledig of langdurig arbeidsongeschikte of zieke werknemers worden vanuit het Aof betaald door UWV aan de uitkeringsgerechtigden. De gedifferentieerde premie Aof vervangt dit jaar de voorgaande basispremie Aof. Dit betekent dat er onderscheid in premie gemaakt wordt tussen kleine en (middel)grote bedrijven.

 

Minder werkgeverslasten

Kleine werkgevers gaan een lagere premie betalen (5,49%) dan vorig jaar (7,03%). Middelgrote en grote ondernemingen gaan met een premie van 7,03% juist meer bijdragen aan het Aof in 2022. Uit de jaarlijkse berekening voor werkgeverslasten van de HR- en salarisdienstverlener ADP blijkt dat werknemers met een minimumloon en een vast dienstverband met 26 euro per maand goedkoper worden voor kleine ondernemingen. Voor een (middel)grote organisatie wordt dit juist een euro meer ten opzichte van 2021. Door de verlaging in premie komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet voor loondoorbetaling bij ziekte van werknemers.

 

Kleine of (middel)grote onderneming?

Of je als onderneming onder een kleine of grote onderneming valt, wordt bepaald door de premieloonsom over 2020. Als de premieloonsom van je onderneming minder dan 882.500 euro is, dan ben je een kleine onderneming. Je betaalt dan een lagere premie dan werkgevers waarbij de loonsom boven de 882.500 euro is.

Heb je meer vragen over de gedifferentieerde premieberekening voor het Aof? Of over andere werkgeverslasten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Top