Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Voor een werkgever kan het spannend zijn om iemand met een (ziekte)verleden in dienst te nemen, vanwege het financiële risico dat je loopt als de werknemer (opnieuw) ziek wordt. Voor sommige groepen is er daarom de no-riskpolis. Met de no-riskpolis ontvang je als werkgever een compensatie van het loon dat je tijdens ziekte aan je werknemer moet doorbetalen.

 

Hoe werkt de no-riskpolis?

De no-riskpolis is een regeling die geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Het houdt in dat je een Ziektewet-uitkering voor je werknemer kunt krijgen als hij of zij ziek wordt. Ook hoef je geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet of als de werknemer in de WGA komt. Dit doet overigens niets af aan de re-integratieplichten. Ook bij werknemers met een no-riskpolis moeten werkgever en werknemer gedurende maximaal 2 jaar samen werken aan een zo spoedig mogelijk herstel.

De no-riskpolis is in principe maximaal vijf jaar geldig. De termijn van vijf jaar kan door UWV verlengd worden als er sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico.

Hoe kan ik de no-riskpolis aanvragen?

Als werkgever kun je de no-riskpolis niet zelf aanvragen. Dit ligt bij je werknemer. Als werkgever kan je alleen navragen of er sprake is van een no-riskpolis bij de betreffende werknemer. Een werknemer moet, op verzoek van de werkgever, de werkgever hierover informeren. Alleen de eerste 2 maanden van het dienstverband is de werknemer dat niet verplicht. Als het om iemand uit het doelgroepenregister van de Banenafspraak gaat, dan kan de werkgever dat register wel via UWV raadplegen.

Wil je weten of jouw werknemer in aanmerking komt voor de no-riskpolis? Of wil je meer informatie over andere subsidiemogelijkheden? Onze accountmanagers vertellen je er graag alles over en voorzien je van advies op maat.

Neem contact met ons op!


Top