Subsidieregeling Praktijkleren

Wist je dat je als werkgever een subsidie krijgt als je een leerplaats aanbiedt? Die ontvang je dan via de Subsidieregeling Praktijkleren. De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten. Elk jaar kunnen werkgevers de tegemoetkoming aanvragen tussen juni en september. Per deelnemer kun je als werkgever maximaal € 2.700,- subsidie ontvangen per schooljaar. Lees hier alles over de subsidie.

 

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidieregeling kan aangevraagd worden door werkgevers. Deze werkgevers moeten dan praktijk- en werkleerplaatsen aanbieden voor:

  • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

 

Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen

Je kunt tot en met 16 september 2022 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2021-2022, via de website van de RVO. Let op: je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Wil je meer informatie over deze subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. Onze accountmanagers helpen je graag verder.


Top