WSPNOB

Kweekvijvers


  • Gemotiveerd, leerbaar en gecertificeerd personeel

  • Meer stabiliteit in personeelsbestand

  • Proefperiode van 3 maanden om elkaar te leren kennen

  • Begeleiding door jobcoach


 

De kweekvijvers zijn een project van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Binnen de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant faciliteert het WSP Noordoost-Brabant werkgevers bij hun zoektocht naar goed personeel. 

Door kandidaten te laten werken, leren ze het vak! Leren op de werkvloer, leren in de praktijk. Dé oplossing voor uw personeelstekort.  Tema Fine Foods is inmiddels overtuigd van de voordelen van Kweekvijvers. Lees hier meer over hun ervaring. 

Voorbereid aan de slag
De kandidaten van Kweekvijver zijn reeds voorbereid voor ze bij uw organisatie beginnen, doordat ze een voortraject hebben doorlopen.

Kandidaten voor de logistiek, bouw, elektra, schilderen, schoonmaak, zorg en personenvervoer
Kandidaten zijn mensen die nog geen startkwalificatie hebben, maar deze wel kunnen behalen met de juiste begeleiding. Denk aan jongeren zonder diploma, vergunninghouders of langdurig werklozen. Deze kandidaten worden na het voortraject gekoppeld aan een werkgever die een tekort heeft aan goed geschoold personeel in de branches logistiek, bouw, elektra, schilderen, schoonmaak, zorg en personenvervoer. Bij die werkgever gaan ze eerst 3 maanden proefdraaien. Zo leren werkgever en kandidaat elkaar kennen en weten we zeker dat ze bij elkaar passen. Na 3 maanden proefdraaien, start het BBL 1 traject. Kandidaten gaan dan 4 dagen werken en 1 dag naar school.

Voortraject
Voordat deelnemers bij uw bedrijf komen, hebben ze een voortraject doorlopen van 3 maanden. In dit voortraject ontwikkelen ze verschillende competenties. Ook taal neemt daar een belangrijke plaats in: de Nederlandse taal, maar ook de vaktaal en communicatie op de werkvloer. Daarnaast is er veel aandacht voor praktijkervaring en het behalen van branche erkende certificaten (zoals bv een heftruckcertificaat of VCA , RAS schoonmaak of taxipas). Dit voortraject zorgt voor een verhoogde kans op een goede match met een werkgever.

Matching
Tijdens de laatste weken van het voortraject wordt gestart met de matching van de deelnemers met bedrijven: bij welk specifieke werksoort en bedrijfscultuur past een deelnemer het best?

Proefplaatsing
Het WSP Noordoost-Brabant stelt op basis van deze matching deelnemer(s) aan u voor. Met deze deelnemers houdt u een sollicitatiegesprek. Zit er een deelnemer bij waar u vertrouwen in heeft? Dan kunt u tijdens de proefplaatsing van 3 maanden kijken of uw gevoel klopt. Een deelnemer ontplooit zich verder in deze periode. Tijdens deze proefperiode werkt de deelnemer met behoud van uitkering.

Begeleiding
Tijdens de proefplaatsing wordt de deelnemer begeleid door een praktijkbegeleider uit uw organisatie. Vanuit het WSP Noordoost-Brabant wordt een jobcoach beschikbaar gesteld. Deze bespreekt samen met u als werkgever en de praktijkbegeleider de voortgang van de werknemer. Ook als er iets is, kunt u meteen deze jobcoach bellen. Alles gaat in samenspraak.

Start BBL traject
Na een succesvol verlopen proefplaatsing start de deelnemer met een BBL traject en krijgt een eenjarig contract van minimaal 28 en max 32 uur per week bij uw bedrijf. Tijdens het dienstverband heeft u recht op 1 jaar leerwerksubsidie voor het BBL traject en blijft de jobcoach van het WSP u en de deelnemer begeleiden.

Wat vragen wij van u?
– U bent een erkend leerbedrijf
– Een praktijkbegeleider met enkele jaren ervaring en minimaal hetzelfde opleidingsniveau als waarvoor de deelnemer wordt opgeleid.

Binnen WSP Noordoost-Brabant is Ria Swinkels de projectleider ‘Kweekvijvers’. Binnen de regio Noordoost-Brabant heeft zij een faciliterende en verbindende rol. Zij is de vraagbaak voor werkgevers en medewerkers van het WSP Noordoost-Brabant op het gebied van de Kweekvijvers.

Samenwerkingspartners
Het WSP Noordoost-Brabant werkt voor de Kweekvijvers samen met Werkvloer-INT-The Kwowledge, Bouwmensen/inframensen, IW, MVO Solutions-vanGerwen, ROC de Leijgraaf en Koning Willem 1 College.


 

Contact
Heeft u vragen over de inzet van kweekvijver-kandidaten in uw organisatie of over de inhoud van het project ‘Kweekvijvers’? Neem dan contact op met Ria Swinkels. Zij beantwoordt graag uw vragen of brengt u in contact met de juiste collega van het WSP Noordoost-Brabant.

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.