Omgaan met (toekomstige) ouders binnen jouw organisatie

Het balanceren tussen ouderschap en professionele verplichtingen is een uitdaging die veel werknemers dagelijks ondervinden. Als werkgever speel je een cruciale rol in het ondersteunen van werkende ouders, zodat zij zowel zakelijk als privé hun beste beentje voor kunnen zetten. Lees verder en ontdek wat jij kunt betekenen om een fijne werkomgeving voor (toekomstige) ouders te bieden.

 

Gelijkheid en de Wet

Alle werknemers – ongeacht hun geslacht of ouderlijke status – hebben gelijke kansen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden (Algemene wet gelijke behandeling, art. 1 van de Nederlandse Grondwet). Als werkgever moet jij maatregelen nemen om jouw werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ouderschap. Bijvoorbeeld door flexibele werkuren, zorgverlofregelingen en faciliteiten voor borstvoeding aan te bieden.

 

Sollicitatie en zwangerschap

Maar ook vóórdat een potentiële werknemer start bij jouw organisatie, moet je al rekening houden met dit onderwerp. Tijdens de sollicitatieprocedure bijvoorbeeld is het belangrijk je bewust te zijn van de neiging tot vooroordelen. Het stellen van vragen over zwangerschap of kinderwensen is irrelevant, en ook niet toegestaan. Focus op de competenties en de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.

 

Deeltijdwerk 

Het is een gegeven dat veel werkende ouders ervoor kiezen om deeltijd te gaan werken om zorgtaken op zich te nemen. Daarbij is onderzocht dat meer dan 75% van de werkende moeders deze aanpassing doen (Bron: CBS-emancipatiemonitor 2022). Mannen passen hun werkpatroon minder snel aan en blijven fulltime werken. Het stimuleren van flexibele werktijden en de mogelijkheid tot deeltijdwerk voor alle ouders, ongeacht geslacht, kan bijdragen aan een meer gelijkwaardige verdeling van zorgtaken.

 

Werk-privé balans belangrijk

Onderzoek van TNO en Pro Parents benadrukt het groeiende belang dat werknemers hechten aan een gezonde balans tussen werk en privéleven. Veel werkende ouders ervaren moeilijkheden bij het combineren van deze twee werelden, met een verhoogd risico op stress en burn-out tot gevolg. Een open dialoog en een bedrijfscultuur die het welzijn van werknemers vooropstelt, is essentieel. Jij bent als werkgever aan zet om jouw werknemers hierin te ondersteunen.

 

Conclusie

Het ondersteunen van (toekomstige) ouders binnen jouw organisatie is dus niet alleen een kwestie van wettelijke naleving, maar ook van het bouwen aan een inclusieve werkomgeving. Door het implementeren van flexibele werktijden, het bieden van duidelijke en toegankelijke informatie over ouderschapsvoorzieningen, en het stimuleren van een cultuur van openheid en ondersteuning, heb je als werkgever een positieve impact op het leven van jouw werknemers. En daarmee mogelijk ook op de productiviteit en groei van je eigen organisatie. Win, win!

 

Contact met WSP

Het WSP Noordoost-Brabant is jouw partner in personeelsvraagstukken, arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies. Wij voorzien jou en andere werkgevers in de regio graag van advies en ondersteuning. Onze deskundige adviseurs helpen je in een persoonlijk gesprek graag verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085 – 1304062.

Top