WSPNOB

Nieuws

Resultaten banenafspraak 2019: 61.615 extra banen voor arbeidsbeperkten

Staatssecretaris van Ark heeft de resultaten van de banenafspraak 2019 bekendgemaakt. Werkgevers hebben samen 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd in 2019. Dat is 6.615 meer dan afgesproken.

Inzet van bedrijfsleven

Dat werkgevers in 2019 ruim hebben voldaan aan de doelstelling van de banenafspraak is vooral te danken aan de inzet van werkgevers in het bedrijfsleven. Zij waren goed voor 51.829 extra banen, ruim boven de afgesproken 40.000. Met 9.786 extra banen bleef de banengroei bij de overheid het afgelopen jaar wat achter bij de doelstelling van 15.000.

Wat is de banenafspraak?

De banenafspraak is een afspraak tussen de overheid en de sociale partners om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Het doel is dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen bijgekomen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 25.000 in de overheidssector.

Invloed van de coronacrisis

De coronacrisis heeft – ook hier – gevolgen voor de banenafspraak. Mensen met een tijdelijk contract, waaronder mensen uit de doelgroep Banenafspraak, zijn kwetsbaar als bedrijven harde keuzes moeten maken om het voortbestaan van hun onderneming te garanderen. Als het financieel tegenzit, stoppen veel bedrijven nu eenmaal vaak met investeringen in diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Toch blijft dit onverminderd belangrijk en blijft de doelstelling staan. 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Het kabinet blijft hier ook onverminderd aandacht aan geven. In samenspraak met sociale partners, cliëntenorganisaties en uitvoering houdt het kabinet de situatie goed in de gaten om indien nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Meer informatie over de resultaten van de banenafspraak 2019 vindt u hier.


Heeft u een vraag over de banenafspraak? Werving en selectie? Het opleiden van uw personeel? Subsidies? De coronamaatregelen van de overheid? Of wilt u gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk u ook zit: een deskundige accountmanager helpt u in een persoonlijk gesprek verder. De telefonische helpdesk van het WSP is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.