WSPNOB

Nieuws

Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB: SLIM-regeling

Wilt u investeren in de leercultuur van uw bedrijf? Of ontwikkeltrajecten faciliteren voor uw medewerkers? En dat met subsidie en ondersteuning? Dat kan! Noordoost Brabant Werkt heeft hiervoor een praktisch programma ontwikkeld, waarin u 50% van de kosten op het gebied van leren en ontwikkelen vergoed krijgt met een maximale subsidie van € 5.000. Bijkomend voordeel is dat de administratie en verantwoording van de subsidie volledig uit handen wordt genomen!

Voor wie is de SLIM-regeling?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Dit wordt ook wel de SLIM-regeling genoemd. Dit is dus een landelijke regeling die voor alle MKB-bedrijven aangevraagd kan worden. Maar speciaal voor MKB-bedrijven in de regio Noordoost-Brabant, heeft Noordoost-Brabant Werkt een project gemaakt waarin de subsidie al aangevraagd is. Dat betekent dus dat u geen gedoe heeft met de aanvraag en dat wij zorgen voor de verantwoording van de subsidie. Als MKB-bedrijf wordt u dus compleet ontzorgd.   

Waarom leren en ontwikkelen?

De arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant vindt het heel belangrijk dat organisaties en werknemers zich blijven ontwikkelen. Zo zorgen we er samen voor dat we altijd inzetbaar blijven en mee kunnen bewegen met ontwikkelingen. Onderstaand een drietal redenen waarom leren en ontwikkelen in het MKB niet vanzelfsprekend is:

  • Geen tijd: MKB-ondernemers zijn vaak druk bezig met het runnen van hun bedrijf. Dat brengt mee dat er minder tijd is om te onderzoeken welke ontwikkel- en scholingsmogelijkheden er zijn en welke ingezet kunnen worden.
  • Geen kennis: Binnen het MKB is onvoldoende kennis over de te volgen scholing en over welke scholing het beste kan worden ingezet. Ondernemers hebben niet altijd het overzicht van grote economische en maatschappelijke trends en de gevolgen van deze trends voor hun bedrijf.
  • Onvoldoende geld: De investeringen die gedaan moeten worden in het kader van het opzetten en uitvoeren van een leercultuur kunnen best groot zijn, terwijl het risico bestaat dat de investering op korte termijn onvoldoende rendement oplevert voor de MKB-ondernemer.

Met de subsidie en advisering die binnen dit project wordt aangeboden bieden wij MKB-ondernemers de mogelijkheid om tegen lage kosten en beperkte tijdsinzet te komen tot een gedragen aanpak op het gebied van leren en ontwikkelen.

Activiteiten

De subsidie biedt ruimte om op veel verschillende manieren in te zetten op leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld loopbaanadvies, onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf, een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool) of het opzetten van een praktijkleerplaats binnen uw bedrijf voor (delen van) een mbo-opleiding voor volwassenen.

Praktijkvoorbeeld uit de regio

Wurth Nederland hecht veel waarde aan de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers. Met hulp van subsidievouchers van Noordoost Brabant Werkt zijn ze aan de slag gegaan met een nieuwe opzet van ontwikkelgesprekken, waarin zaken als werkgeluk, persoonlijke ambities en competenties besproken worden. Alle leidinggevenden kregen een uitgebreide training over hoe ze dit gesprek met de medewerkers konden voeren. De eerste resultaten zijn erg positief. Uit een intern onderzoek blijkt dat de medewerkers de ontwikkelgesprekken enorm waarderen. Het project wordt daarom ook voorgezet en uitgerold onder alle medewerkers. Een mooi voorbeeld van hoe de regionale subsidievouchers bijdragen aan meer duurzaam inzetbare medewerkers en de leer- en ontwikkelcultuur van Wurth Nederland.

Meer informatie en aanvragen

Via slim@noordoostbrabantwerkt.nl is meer informatie op te vragen en kan direct contact gezocht worden om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Ook is meer informatie te vinden op www.noordoostbrabantwerkt.nl/slim en kunt u zich hier ook aanmelden voor een (digitale) ontbijtbijeenkomst: de eerstvolgende vindt plaats op 22 april om 09.00 uur. Inschrijven hiervoor kan ook via slim@noordoostbrabantwerkt.nl.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.