Wat is een jobcoach?

Wanneer je een werknemer met ziekte of handicap in dienst neemt, kun je ervoor kiezen om hier een jobcoach aan te koppelen. Deze jobcoach kan intern of extern zijn en begeleidt jouw werknemer op de werkvloer. Het doel is om uiteindelijk het werk zelfstandig uit te kunnen voeren. Maar hoe zit dit precies? Wanneer kun je een jobcoach aanvragen en hoe gaat dit in zijn werk?

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach begeleidt jouw werknemer op de werkvloer en zorgt ervoor dat hij of zij uiteindelijk zelfstandig alle werkzaamheden uit kan voeren. Een jobcoach is bijvoorbeeld aanwezig bij voorbesprekingen, het inwerkproces of maakt een persoonlijke handleiding voor uw werknemer. Wanneer jouw werknemer helemaal is opgeleid, blijft de jobcoach beschikbaar voor contact. Zo kunnen er mogelijke problemen of onduidelijkheden achteraf besproken worden.

Wat is het verschil tussen een interne- en een externe jobcoach?

Jouw nieuwe werknemer vraagt zelf een externe jobcoach aan. Hij of zij kan in aanmerking komen voor een subsidie vanuit UWV. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, lees je op de website van UWV. Wanneer zij toestemming hebben gegeven, kan de jobcoach minimaal een halfjaar helpen met inwerken. Na dit halfjaar wordt besproken of dit verlengd wordt met een maximum van drie jaar. Bij uitzonderingen kan dit nogmaals verlengd worden, dit bepaalt UWV. Een jobcoach wordt altijd aangesteld voor de duur van het contract van de werknemer.

Een interne jobcoach kan worden aangesteld via uw eigen organisatie. Een medewerker kan een training volgen zodat hij of zij bevoegd is voor deze aanstelling. Je kunt als werkgever aanspraak maken op een subsidie via het UWV. Hier zitten enkele voorwaarden aan verbonden, die lees je op hen website.

Wat vergoedt UWV bij een externe jobcoach?

In het eerste jaar begeleidt een jobcoach 10% van de werktijd van uw werknemer. In uitzonderlijke gevallen is dit 15%. In het tweede jaar wordt dit
afgebouwd naar 5% en in het derde jaar naar 3%. Ook hier zijn andere percentages mogelijk bij uitzonderingen. Het UWV vergoedt de uren waarbij de
jobcoach ondersteuning heeft geboden. Hoeveel jouw werknemer precies vergoed krijgt, hangt dus sterk af van het aantal uur dat hij of zij gewerkt
heeft. Maar ook van hoeveel begeleiding en ondersteuning hij of zij nodig heeft.

Heb je interesse in het aanvragen van een jobcoach? We kijken graag met je mee wat de mogelijkheden zijn. Neem gerust contact met ons op!

Top