Steunpakket banen en economie gestopt: dit is er veranderd

Nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven komt ook de economie weer op gang. Per 1 oktober is er ook een einde gekomen aan de periode van steunpakketten banen en economie. Enkele aanvullende regelingen lopen nog wel door. In dit artikel lees je welke regelingen gestopt zijn, welke doorzetten en wat dit betekent voor jou als ondernemer.

Welke financiële regelingen zijn per 1 oktober gestopt?

De volgende regelingen zijn inmiddels ten einde:

 

Beëindiging Tozo, vervolg Bbz

Met de beëindiging van Tozo, kunnen ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben vanaf deze datum weer gebruik maken van de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Tot het einde van dit jaar is de uitvoering hiervan vereenvoudigd. Dat houdt in dat gemeenten geen vermogenstoets uitvoeren. Hierdoor kunnen ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering aanvragen. De gemeente stelt het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering vast per kalendermaand in plaats van per boekjaar. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeente het Bbz weer volgens het reguliere proces uit.

 

Beëindiging NOW, terugkeer Werktijdverkorting

Toen de NOW werd ingevoerd, werd de Werktijdverkorting (WTV) tijdelijk buiten werking gesteld. Nu NOW is gestopt per 1 oktober keert de WTV weer terug. De teruggekeerde WTV is niet bedoeld voor corona-gerelateerde omstandigheden, maar juist voor kortdurende buitengewone omstandigheden.

 

Belastinguitstel en terugbetaling

Belastinguitstel aanvragen kon tot 1 oktober 2021. Alle ondernemers betalen vanaf nu weer belasting. Het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld is gestart op 1 oktober 2022. Voor het terugbetalen is vanaf dan 5 jaar de tijd. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van € 40,4 miljard.

 

Welke financiële regelingen lopen door tot en met 31 december 2021?

  • Coronafinancieringsregeling KKC, Qredits, BMKB-C en GO-C
  • Subsidieregeling/Garantiefonds evenementen;
  • Enkel belastingmaatregelen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken

 

Kabinet komt met aanvullend sociaal pakket: hoe ziet dat eruit?

Het kabinet komt met een aanvullend sociaal pakket met extra middelen. Bedoelt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten perspectief te bieden. Gemeenten, scholen, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk, om- en bijscholing en praktijkleren, het tegengaan van armoede en schulden en het aanpakken van jeugdwerkloosheid.

 

Extra financiële regeling voor nachtclubs en discotheken

Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is. Wanneer dit voor nachtclubs en discotheken het geval is, komt het kabinet met een gerichte compensatieregeling. Deze bedrijven vormen een uitzondering, omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is.

 

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top