Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van loonkostensubsidie?

De loonkostensubsidie (LKS) is een subsidie die het verschil vergoedt tussen loonwaarde en minimumloon. Je kunt aanspraak maken op loonkostensubsidie wanneer je een werknemer in dienst neemt met een ziekte of handicap. De beweegreden achter deze subsidie is dat werkzoekenden uit de Participatiewet door de LKS makkelijker aan een baan komen. Benieuwd waar je als werkgever aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de LKS? In dit artikel lees je de voorwaarden.

 

Wanneer kom je als bedrijf in aanmerking voor de LKS?

Mensen die niet in staat zijn om zelfstandig (tijdelijk of structureel) het reguliere wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, hebben een afstand tot de arbeidsmarkt – ook wel een arbeidsbeperking genoemd. Wanneer je als werkgever iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking, kom je in aanmerking voor de loonkostensubsidie.

 

Aan welke voorwaarden moet jouw werknemer voldoen?

Om als werkgever loonkostensubsidie aan te vragen, moet jouw werknemer vallen onder de doelgroep van de Banenafspraak. De doelgroep van de Banenafspraak is als volgt:

  • Werknemers die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • (Voormalig) leerlingen uit het voorgezet special onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;
  • Werknemers met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);
  • Wajongers met arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen is dat iemand bijvoorbeeld 4 uur per dag kan werken;
  • Werknemers die op een Wiw-baan of ID-baan werken. Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen. De Wiw- en ID-baan waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Werknemers die een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie en dankzij de banenafspraak het Wettelijke Minimumloon kunnen verdienen.

 

Wil jij loonkostensubsidie aanvragen?

Voldoet jouw werknemer aan de voorwaarden? Dan kun je als werkgever loonkostensubsidie aanvragen! Loonkostensubsidie vraag je aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. Onze accountmanagers helpen je graag bij de aanvraag. Weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor de LKS? Of wil je meer informatie over andere tegemoetkomingen? Ook dan voorzien onze accountmanagers je graag van advies op maat.

 

Neem contact met ons op!

Top