Wet compensatie transitievergoeding: alles wat je als werkgever moet weten

Het betalen van een transitievergoeding na ontslag van werknemers die langdurig ziek zijn, wordt vaak als onrechtvaardig gezien. Een werkgever heeft voorafgaand aan het ontslag namelijk vaak al twee jaar het loon tijdens ziekte betaald en kosten gemaakt voor de re-integratie van de medewerker. Om werkgevers tegemoet te komen in de dubbele kosten is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.

Beëindiging dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Als je het initiatief neemt om jouw werknemer te ontslaan of zijn contract niet te verlengen, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit is ook het geval als je het dienstverband beëindigt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als jouw werknemer meer dan twee jaar ziek is, mag je de arbeidsovereenkomst beëindigen. En dat levert dubbele kosten op voor werkgevers: bij beëindiging van het contract hebben ze vaak al twee jaar hoge kosten gemaakt en dan moeten ze ook nog eens een transitievergoeding betalen. Om werkgevers hierin tegemoet te komen kunnen ze vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij het UWV.

De hoogte van de compensatieregeling

Goed om te weten: de compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling gelden namelijk de volgende voorwaarden:

  • De compensatie is niet hoger dan het wettelijke maximum bedrag (behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag);
  • De compensatie is niet hoger dan de door werknemer en werkgever afgesproken transitievergoeding (óók als dit lager is dan in de wet staat);
  • De opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed;
  • De wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen;
  • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Om de exacte hoogte van de compensatie te berekenen kijkt het UWV naar de transitievergoeding die je hebt betaald én naar de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte.

Wanneer heb ik recht op de compensatie voor de transitievergoeding?

De aanvraag is geldig op vergoedingen die na 1 april 2020 zijn verstrekt, maar ook op vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt. Er is dus géén compensatie mogelijk als het einde van de periode van 2 jaar ziekte al vóór 1 juli 2015 lag. Bij de aanvraag dient de werkgever een aantal verplichte documenten aan te leveren bij het UWV. Een overzicht van deze documenten vind je op de website van het UWV. Alleen als je deze documenten kunt aanleveren, kun je aanspraak maken op de vergoeding.

Voor meer informatie over de Wet compensatie transitievergoeding en de mogelijkheden om deze vergoeding aan te vragen, kijk je op de website van het UWV.

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top