Wet gelijke kansen bij werving en selectie: wat betekent dit voor jou als werkgever?

kaarsjes, gekleurd, regenboog, gelijkheid, handen

Onderscheid maken op grond van ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid, handicap et cetera – oftewel discriminatie – is verboden in Nederland. Toch komt het nog vaak voor, zo ook op de arbeidsmarkt. Om discriminatie bij het wervings- en selectieproces te voorkomen ligt er een nieuw wetsvoorstel bij de Kamer, de Wet toezicht gelijke kansen bij Werving en selectie. Voor werkgevers komen bij deze wet nieuwe verplichtingen kijken. In dit artikel nemen we je mee in deze verplichtingen.

 

Samengevat

  • De ‘Wet gelijke kansen bij werving & selectie’ zal naar verwachting in 2023 ingaan
  • Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten dan een werkwijze voor gelijke kansen schriftelijk vastleggen.
  • De werkwijze moet bewijs bevatten dat je je als werkgever bewust bent van het risico van arbeidsdiscriminatie
  • Ook moeten functie-eisen en beoordelingscriteria bij vacatures voorafgaand bekend zijn en mogen vacatureteksten niet discriminerend zijn
  • Het toezicht op de wet ligt in handen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij kunnen een (openbare) boete aan bedrijven opleggen.


Wet gelijke kansen bij werving en selectie

De Wet gelijke kansen bij werving en selectie verplicht werkgevers om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Het doel van deze wet is het creëren van gelijke kansen bij werving en selectie én werkgevers bewust te maken van arbeidsdiscriminatie. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Kleinere bedrijven lichten hun werkwijze mondeling toe. Voor dit wetsvoorstel worden de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) aangepast. Het wetsvoorstel zal naar verwachting ergens in 2023 ingaan. De Tweede kamer debatteert in december over dit wetsvoorstel, daarna moet ook de Eerste kamer nog stemmen.

 

Waar moet een werkwijze aan voldoen?

De werkwijze moet onder andere het bewijs bevatten dat je als werkgevers en intermediair bewust bent van het risico van arbeidsdiscriminatie. Daarnaast moeten ook de functie-eisen bekend zijn voordat de werving start en de beoordelingscriteria die bepalen of een kandidaat aan de functie-eisen voldoet. Dit is in lijn met de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook belangrijk is dat je vacatures geen discriminerende teksten bevatten en zo inclusief mogelijk geschreven zijn.

 

Hulpmiddelen voor werkgevers

Handvatten die helpen bij het opstellen van een goede werkwijze zijn onder andere de checklist van de Arbeidsinspectie met 14 vragen die met name bewustwording te creëren. Haal daarnaast tips uit het kennisdocument ‘Divers werven en selecteren’ van de Stichting van Arbeid en de Sociaal-economische Raad (SER). Dit zijn bijvoorbeeld tips over het schrijven van aantrekkelijke vacatureteksten en hoe je diversiteit uitstraalt naar de buitenwereld. Ook wij als WSP Noordoost-Brabant bieden diverse hulpmiddelen om jou als werkgever te helpen bij het vergroten van de gelijkheid op de werkvloer:

 

Toezicht op de Wet gelijke kansen bij werving en selectie

Als je als werkgever géén werkwijze opstelt dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) een boete opleggen, die vervolgens ook nog openbaar wordt gemaakt. Over individuele klachten van werknemers gaat de Arbeidsinspectie niet, daarvoor kunnen zij terecht bij het College van de rechten van de mens. Denk eraan dat je als werkgever ook bij het inhuren van externe arbeidskrachten moeten nagaan of de werkwijze wordt nageleefd. Dit geldt voor stageplaatsen, interne en externe vacatures.

Wil jij je alvast voorbereiden op deze wetsverandering en hier over sparren? Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan voor je klaar.

Graag advies?
We helpen je graag!

Bel (085) 13 04 062

Of laat je gegevens achter en dan nemen we contact met je op.

Top