WSPNOB

Nieuws

Overbruggingslening (COL) startups, scale-ups en innovatief MKB: dit zijn de criteria

Bent u een startup, scale-up, een innovatieve MKB-er of een MBK-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heeft u financiering nodig in verband met de coronacrisis? Dan komt u in aanmerking voor een Corona-Overbruggingslening (COL).

Startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers

De overheid heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor deze zogenoemde Corona-OverbruggingsLening (COL). De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de 50.000 en 2.000.000 euro. Bij bedragen boven de 250.000 euro wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Is uw financieringsbehoefte minder dan 50.000 euro? Dan kunt u een aanvraag indienen bij Qredits.

Uniform rentetarief

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijd is 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Er mag boetevrij vervroegd worden afgelost. Het streven is om aanvragen onder de 5 ton binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de 5 ton is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure vindt u hier.

COL als noodinstrument

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de coronacrisis. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die op dit moment redelijkerwijs van ze verwacht mogen worden.

Criteria voor de COL

De ROM’s zullen bij de beoordeling van de COL-aanvragen een flink aantal criteria hanteren. Zo moet financiering aan alle fresh money-vereisten voldoen. Dit betekent dat de COL niet bedoeld is om bestaande faciliteiten of leningen af te lossen, of op een andere manier geld aan uw bedrijf te onttrekken. De COL is bedoeld als additionele liquiditeit in uw bedrijf. Ook vindt er een toets plaats op lopende kredietfaciliteiten met de bank en wordt de mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling bekeken. Verder moeten bedrijven een aantal specificaties aanleveren. Alle details van de criteria voor de COL vindt u hier.

COL aanvragen

Sinds woensdag 29 april is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een online portal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.