WSPNOB

Nieuws

Vakantie en verlof in coronatijd: zo regelt u dat als werkgever

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we de afgelopen tijd massaal hebben thuisgewerkt. En dat had óók gevolgen voor de vakantie- en verlofplanning van uw werknemers. De meivakantie zag er ineens heel anders uit en ook de zomervakantie was lang onzeker. Wat betekent dat voor u als werkgever? In dit artikel zetten we al uw rechten en plichten op een rij.

Verplichten mag niet

“Mag ik mijn werknemers verplichten om vakantie- of verlofdagen op te nemen?”, een vraag die wij de afgelopen tijd vaak hebben gekregen. Er is een simpel antwoord: Nee, dat mag niet. U kunt uw werknemers wel verzoeken om vakantie- of verlofdagen op te nemen, maar verplichten mag niet. Het opnemen van vakantie- en verlofdagen moet altijd in overleg gaan.

Wijzigen van vakantieplannen

Wat als uw werknemer al vakantie had opgenomen, maar dit wil intrekken of uitstellen? Een situatie die u vast en zeker tegen bent gekomen of gaat komen. In principe geldt: wat afgesproken is, staat vast. Een werknemer mag de vakantie niet intrekken of uitstellen zonder toestemming van u. Toch is het slim om hierover in gesprek te gaan met de werknemer en samen naar een oplossing te zoeken.

Andersom geldt hetzelfde: wilt u een vakantie van een werknemer die al is vastgesteld wijzigen, dan moet u dit in overleg met de werknemer doen. U moet daar dan wel een goede reden voor hebben, denk aan uitval van collega’s door ziekte of drukte door een spoedorder.

Waarschuw medewerkers over het vervallen van vrije dagen

Veel werknemers hebben de afgelopen tijd hun vakantiedagen vastgehouden. Er was immers weinig te beleven in binnen- en buitenland. Uw werknemers kunnen hun vakantiedagen echter niet eeuwig vasthouden. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin ze opgebouwd zijn. De vakantiedagen van 2019 vervallen dus op 1 juli 2020. Naast wettelijk verlof is er ook bovenwettelijk verlof. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn alle extra vakantiedagen die u uw werknemer biedt, bovenop de wettelijke vakantiedagen. Deze verlofuren vervallen na vijf jaar, tenzij dat in de cao anders is vastgelegd. Het is uw taak als werkgever om werknemers tijdig te herinneren aan vrije dagen die vervallen.

Ga kritisch om met vakantieaanvragen

Nu de wereld weer langzaam opstart, begint iedereen ook voorzichtig weer aan over vakantie te denken. Het is slim om kritisch om te gaan met alle vakantieaanvragen die u krijgt. In principe moet u de aanvragen goedkeuren, maar u wilt natuurlijk voorkomen dat al uw werknemers straks tegelijkertijd afwezig zijn, terwijl de zaken net weer een beetje gaan lopen. Als het bedrijfsproces helemaal stil komt te staan door vakanties van werknemers, kunt u het opnemen van vakantie in een bepaalde periode zelfs verbieden. Ons advies: overleg met elkaar! U komt dan vast tot een goede oplossing waar iedereen blij van wordt.

Advies of hulp nodig?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog meer vragen over hoe u als werkgever om moet gaan met vakantie- en verlofdagen in coronatijd? Of loopt u tegen een ander personeel vraagstuk aan? Neem dan gerust contact met ons op. Onze telefonische helpdesk is bereikbaar op 085-1304062, van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur. Een ervaren accountmanager voorziet u graag van advies!

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.