Alles wat je moet weten over loonkostensubsidie (LKS)

Wanneer je iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kun je als werkgever aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). De LKS is bedoeld om mensen die onder de Participatiewet vallen makkelijker aan een baan te helpen. De subsidie compenseert het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon van de werknemer. Hierdoor kun je als werkgever een minder productieve werknemer in dienst nemen zonder dat jouw organisatie hier financieel iets van merkt. Alle informatie over de loonkostensubsidie vind je in dit artikel.

 

Wat is loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie is een vergoeding voor werkgevers die het verschil tussen de loonwaarde (arbeidsproductiviteit van een werknemer) en het wettelijk minimumloon compenseert. Het is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Wanneer een werknemer minder dan 100% productief is, kun je dankzij de LKS toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen.

 

Voor welke doelgroepen is loonkostensubsidie bedoeld?

Wanneer je een werknemer in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt, kom je in aanmerking voor de loonkostensubsidie. Specifiek gaat het om mensen die vallen onder de Participatiewet. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een bijstandsuitkering, een WSW-indicatie of beide.

 

Wat is de hoogte van de loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie wordt berekend op basis van het voor jouw medewerker geldende wettelijk minimumloon, inclusief vakantietoeslag. De hoogte van de loonkostensubsidie bedraagt nooit meer dan 70% van het minimumloon. De subsidie compenseert het verlies aan arbeidsprestatie. Wanneer het cao-loon bij jouw organisatie hoger ligt dan het wettelijk minimumloon dat geldt voor jou werknemer, zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.

 

Loonkostensubsidie aanvragen

De subsidie vraag je aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. Onze accountmanagers helpen je graag bij de aanvraag van de loonkostensubsidie. Voor meer informatie over de voorwaarden van loonkostensubsidie, of over andere subsidiemogelijkheden kun je terecht bij onze accountmanagers. Zij voorzien je graag van advies op maat.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor loonkostensubsidie? Of wil je meer informatie over andere subsidiemogelijkheden? Onze accountmanagers vertellen je er graag alles over en voorzien je van advies op maat.

 

Neem contact op

Top