Arbeidsmarkt op de schop: wat staat er te gebeuren?

De regels rond tijdelijke contracten gaan de komende jaren flink veranderen. Het idee? Meer zekerheid voor werknemers, betere bescherming voor zzpers en meer wendbaarheid voor werkgevers. De overheid spreekt van een maatregelenpakket dat nodig is voor een ‘toekomstbestendige arbeidsmarkt’. We lichten het toe.

 

Wat gaat er gebeuren?

Het pakket van maatregelen heeft voor zowel werknemers als werkgevers een behoorlijke impact. Concreet betekent dit het volgende:

  • Nulurencontracten verdwijnen. Mensen die nu op oproepbasis werken, krijgen voortaan een basiscontract. Dit geeft hen meer zekerheid over hun inkomen en rooster. Studenten en scholieren met een bijbaan zijn de uitzondering; zij mogen nog wel met een oproepcontract werken.
  • Drie tijdelijke contracten, een halfjaar uit dienst, om vervolgens weer terug te keren. Aan deze zogenaamde ‘draaideurconstructie’ komt een einde. De minimale termijn om terug te keren gaat naar vijf jaar. Een vast contract aanbieden wordt op deze manier aantrekkelijker voor werkgevers.
  • Zelfstandigen zonder personeel moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. En dat is hard nodig: van de ruim 1,2 miljoen zzp’ers is maar één op de vijf verzekerd. In 2027 moet deze regel ingaan.
  • Werkgevers moeten wendbaarder worden. Bedrijven met minder dan honderd mensen in dienst mogen binnenkort een zieke werknemer na een jaar laten vervangen, nu is die termijn twee jaar.
  • Voor ondernemers die in een crisis verkeren is het behouden van personeel een grote uitdaging. De overheid komt met een regeling waardoor dat gemakkelijker wordt. De werknemers krijgen dan de mogelijkheid om maximaal een halfjaar ergens anders te werken of minder te werken met behoud van WW-rechten.

 

Waarom deze veranderingen?

Nederland staat bekend om zijn hoge welvaarts- en kennisniveau. Om dat te behouden, zijn bovenstaande maatregelen hard nodig. Dat heeft met name te maken met opleiden en ontwikkelen. We leggen uit hoe dat zit. Veel mensen ervaren onzekerheid over hun baan. Het gevolg? Ze investeren niet snel in een opleiding. Daarnaast durven ze geen toekomstplannen te maken. Om een huis te kopen of gezin te stichten, heb je zekerheid nodig.
Voor werkgevers is het eveneens vaak onaantrekkelijk om te investeren in de opleiding en ontwikkeling van werknemers. Flexwerkers, waar we er in ons land nogal wat van hebben, zijn immers vaak snel weer weg.

 

Hoe nu verder?

De plannen worden de komende drie à vier jaar ingevoerd. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt het maatregelenpakket in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer voor te leggen. Is er meer bekend, dan brengen we je op de hoogte.

 

Heb je een vraag over de arbeidsmarkt en de gevolgen voor jou? Onze accountmanagers zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en vertellen je graag meer.

 

Contact met het WSP

Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op 

Top