Indienen aanvraag TVL-regeling voor startende ondernemers geopend

TVL aanvragen

Sinds 31 mei 2021 kunnen ook startende ondernemers een aanvraag indienen voor steun bij het betalen van hun vaste lasten. De regeling is bedoeld voor mkb’ers en zzp’ers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres. Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen aanspraak maken op de TVL-regeling.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Met deze aparte startersregeling kun je als startende ondernemer een aanvraag doen, wanneer je in het eerste kwartaal van 2021 een omzetverlies had van 30%, ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Het tweede kwartaal van dit jaar kunnen startende ondernemers gebruik maken van de algemene TVL-regeling.

Waarom een TVL-regeling voor startende ondernemers?

Startende ondernemers konden vaak beperkt of geen gebruik maken van de reguliere TVL-regeling, omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken. Of omdat zij startten na 15 maart 2020 en daardoor niet in aanmerking kwamen. Met de TVL-regeling voor startende ondernemers wordt gekeken naar het derde kwartaal van 2020. Dit was voor veel ondernemers een relatief beter kwartaal, omdat er minder beperkende maatregelen waren dan andere kwartalen tijdens de coronacrisis.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor startende ondernemers zijn grotendeels hetzelfde als van de algemene TVL-regeling.

Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies, 1.500 euro vaste lasten per kwartaal en een vestiging in Nederland anders dan het huisadres kunnen een aanvraag doen voor steun.
Het subsidiepercentage blijft 85%, zoals ook voor de TVL van het eerste kwartaal het geval was.
Het maximale subsidiebedrag voor het eerste kwartaal is €124.999.

Bij een subsidiebedrag vanaf €25.000 is een verklaring van een deskundige derde nodig, zoals een boekhouder of accountant.
Startende ondernemingen die deel uitmaken van een groep van twee of meer ondernemingen komen niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers. Zij worden niet als starter gezien. Denk aan dochterondernemingen, werkmaatschappijen of een nieuw liaal onder een aparte BV.

De TVL voor startende ondernemers wordt vanaf het tweede kwartaal van 2021 in de algemene TVL-regeling opgenomen. Alle ondernemers kunnen dan uit twee kwartalen kiezen voor de referentieperiode: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

De TVL voor startende ondernemers is geopend van 31 mei, 09.00 uur tot 12 juli, 17.00 uur. Ondernemers die in aanmerking komen voor de regeling kunnen een aanvraag doen op de website van RVO. De aanvraag is voor de periode januari – maart 2021.

Bron: Rijksoverheid

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top