Kortdurend zorgverlof: wat is het en waar moet je rekening mee houden?

In ons drukke leven kan het soms moeilijk zijn om werk en persoonlijke verantwoordelijkheden in balans te houden. Er zijn momenten waarop werknemers behoefte hebben aan tijd om voor een ziek familielid te zorgen of om een noodsituatie thuis aan te pakken. Gelukkig is er een wettelijk recht dat werknemers in Nederland beschermt in dergelijke situaties: kortdurend zorgverlof. In deze blog gaan we dieper in op wat kortdurend zorgverlof precies inhoudt, wanneer het kan worden ingezet, wat de verschillen zijn met andere verlofsoorten en waar werkgevers rekening mee moeten houden.

 

Wat is kortdurend zorgverlof?

Kortdurend zorgverlof is een vorm van verlof die werknemers in staat stelt om tijdelijk minder of helemaal niet te werken, zodat ze kunnen zorgen voor een zieke partner, kind, ouder of een ander familielid. Het is bedoeld voor situaties waarin acute zorg nodig is óf wanneer er sprake is van een onvoorziene noodsituatie. Het doel? Werknemers de mogelijkheid bieden om hun zorgtaken te vervullen zonder dat dit leidt tot grote problemen op het werk.

 

Wanneer kan een werknemer kortdurend zorgverlof inzetten?

Om in aanmerking te komen voor kortdurend zorgverlof, moet de werknemer een nauwe persoonlijke band hebben met de persoon die zorg nodig heeft. Dit kan een partner, kind, ouder of een ander familielid zijn. Daarnaast moet de zorgverlening urgent zijn of voortvloeien uit een noodsituatie. Denk aan het bieden van ondersteuning bij ziekte, het regelen van medische afspraken, of zorg na een ongeval.

 

Hoe verschilt kortdurend zorgverlof van andere verlofsoorten?

Kortdurend zorgverlof onderscheidt zich van andere verlofsoorten, zoals calamiteitenverlof en langdurend zorgverlof, op basis van de duur en het doel. Calamiteitenverlof is bedoeld voor onverwachte persoonlijke situaties, zoals een lekkage in huis, waarvoor directe actie nodig is. Dat duurt meestal slechts enkele uren. Langdurend zorgverlof is bedoeld voor – de naam zegt het al – langdurige zorgtaken en kan weken tot maanden duren. Kortdurend zorgverlof is specifiek ontworpen voor acute zorgsituaties en kan tot twee keer het aantal contracturen per week worden opgenomen, maximaal 12 keer per jaar.

 

Waar moet een werkgever rekening mee houden?

Als werkgever moet je op de hoogte zijn van de rechten en plichten met betrekking tot kortdurend zorgverlof. Een werknemer heeft recht op het opnemen van kortdurend zorgverlof en kan dit verlof schriftelijk of mondeling aanvragen. Het is belangrijk om redelijke verzoeken serieus te nemen en geen negatieve consequenties aan het verlof te verbinden. De werknemer heeft recht op doorbetaling van een bepaald percentage van het loon tijdens het verlof, wat meestal is vastgelegd in de cao of het arbeidscontract.

 

Contact met WSP

Wil je meer weten over kortdurend zorgverlof? Of gewoon eens sparren? Onze deskundige adviseurs helpen je in een persoonlijk gesprek graag verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085 – 1304062.

Top