Premieverlaging voor kleine werkgevers ter compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om bij ziekte van de werknemer in de eerste twee jaar het loon voor het grootste deel door te betalen. Vooral voor kleine werkgevers is dit – zelfs als ze verzekerd zijn tegen dit ziekteverzuim – een kopzorg. Om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor deze kleine werkgevers dragelijker te maken, wil het kabinet een premieverlaging voor deze werkgevers invoeren.

Premievermindering

In 2018 heeft Minister Koolmees al afspraken gemaakt met werkgevers over de loondoorbetalingsplicht. Ter compensatie voor de loondoorbetaling van twee jaar zouden kleine werkgevers compensatie krijgen. Een financiële tegemoetkoming voor alle werkgevers van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Helaas gooide De Belastingdienst roet in het eten: de uitvoering van deze premievermindering zou voor hen onmogelijk zijn. Het zou leiden tot een aanzienlijke toename van de handhavingswerkzaamheden, met een groot risico op ‘procesverstoringen’.

Het alternatief: een gedifferentieerde Aof-premie

En dus moest er een alternatief komen. Een gedifferentieerde Aof-premie biedt uitkomst. Aof staat voor Arbeidsongeschiktheidsfonds en is de basispremie voor de WAO en WIA. De Aof-premie is momenteel voor alle werkgevers gelijk. In het (mogelijke) toekomstscenario gaan kleine werkgevers een lagere Aof-premie betalen dan middelgrote en grote werkgevers. Het verschil tussen de lage en hoge Aof-premie mag maximaal 2 procentpunt zijn. De Belastingdienst verwacht deze gedifferentieerde Aof-premie wel goed te kunnen uitvoeren, omdat dit goed aansluit op bestaande processen. De differentiatie van de premie maakt een specifieke tegemoetkoming aan kleine werkgevers mogelijk.

MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Het idee achter de afspraken tussen minister Koolmees en de werkgevers is dat de kleine werkgevers de bespaarde premie gebruiken voor de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering dekt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte, waarbij de werkgever volledige ondersteuning krijgt bij de re-integratieverplichtingen. Werkgevers krijgen de premieverlaging echter ook als ze geen MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten.

Het wetsvoorstel met maatregelen over loondoorbetaling bij ziekte gaan ergens deze zomer richting de Tweede Kamer. We houden je op de hoogte van de voortgang!

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top