Succesvolle pilot in arbeidsmarktregio: Van werk naar werk

zorg

Sinds juli 2020 wordt in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant gewerkt aan de pilot ‘Van Werk naar Werk’. Het doel van de pilot is niet alleen om met ontslag bedreigde werknemers te begeleiden naar nieuw werk, maar ook om praktijkervaring op te doen om verder te bouwen aan een duurzame regionale infrastructuur. Samen met de werkgevers Hutten, Maison van de Boer en Hotel Central heeft onze partner Noordoost-Brabant Werkt een succesvolle werkwijze voor werknemers in de contractcatering ontwikkeld en uitgevoerd. 70% van de mensen in de pilot heeft binnen 6 maanden een nieuwe baan gevonden.

Bekijk hieronder de animatievideo die over deze pilot gemaakt is.

Pilot ‘Van werk naar werk’ 

Het ‘Van werk naar werk-traject’ is aan 30 medewerkers van de 3 werkgevers aangeboden als extra mogelijkheid om snel een nieuwe passende baan te vinden. Met volop begeleiding en persoonlijke aandacht van een vaste begeleider vanuit Noordoost Brabant Werkt heeft 70% van de deelnemers snel een nieuwe baan gevonden. “Ik ben heel trots op hoe we met alle arbeidsmarktpartners in de regio al snel in de coronacrisis aan de slag zijn gegaan om te voorkomen dat mensen geen werk meer hebben”, zegt Huib van Olden, voorzitter arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Werkt. “Dat levert nu een schat aan ervaring op, waarmee we met ontslag bedreigde mensen in de toekomst nog beter kunnen helpen.” 

Een schat aan leerervaringen in de praktijk 

Uitdagingen  

De pilot heeft veel bruikbare leerervaringen opgeleverd om verder te bouwen aan een duurzame regionale infrastructuur. Twee uitdagingen kwamen in de pilot duidelijk naar voren. Bij werknemers waren het leervermogen en de motivatie om bij- of om te scholen vaak aan de lage kant. Daarnaast werd in de pilot samengewerkt met drie grote bedrijven en de uitdaging in de toekomst ligt in het bereiken en ontzorgen van het MKB.  

Kansen 

Aan de andere kant bleek dat persoonlijke begeleiding, waarbij de wensen en kansen van mensen centraal staan, écht werkt. Ook duidelijkheid over de ontslagdatum voor de werknemer werkt effectief. Vervolgens bepalen motivatie en leervermogen sterk of werknemers zich gaan bij- of omscholen. Een andere leerervaring is om als publieke dienstverlener niet te snel verantwoordelijkheid over te nemen maar alleen te faciliteren waar nodig. Aan de kant van de werkgevers helpt het als zij denken in mogelijkheden en mensen uit andere sectoren een kans geven. Een sterk punt van de pilot is dat het hierin niet gaat om de identiteit of het belang van de aanbiedende partij, maar om wat werkt voor mensen. 

Succes door brede samenwerking  

De pilot is opgezet en uitgevoerd door een breed team van casemanagers, accountmanagers en andere vertegenwoordigers vanuit UWV, gemeenten, werkgevers en vakbonden. Werknemers konden op maat gebruik maken van een groot aantal dienstverleners in de regio zoals van UWV, Werkgeversservicepunt, FNV, gemeente Meierijstad en IBN, een samenwerkingsorganisatie voor sociale werkvoorziening. Mede door deze grote betrokkenheid en inzet hebben de meeste mensen nu ander werk gevonden. Daarnaast zijn Tilburg University en kennisinstituut Het PON & Telos betrokken bij de monitoring.  

Vervolg van de pilot ‘van werk naar werk’

De pilot is succesvol afgerond en de ervaringen worden meegenomen in het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) dat nu wordt ingericht in de regio. Mensen die hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen kunnen binnenkort ondersteuning van het RMT krijgen. 

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top