Wat houdt goed werkgeverschap in?

Artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat een werkgever verplicht is zich als een goede werkgever te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in? En is er meer nodig dan deze beginselen? Met andere woorden: goed werkgeverschap, wat is dat eigenlijk?

6 beginselen van goed werkgeverschap

Omdat Artikel 7:611 niet echt duidelijkheid geeft over wat ‘goed werkgeverschap’ precies inhoudt, zijn zes beginselen van goed werkgeverschap in het leven geroepen. Hiermee is een poging gedaan om het vage begrip ‘goed werkgeverschap’ iets concreter te maken. Dit zijn de 6 beginselen:

  1. Wees zorgvuldig

Een werkgever moet zich zorgvuldig gedragen tegenover medewerkers. Dat houdt in dat een werkgever z’n werknemers goed moet informeren en weloverwogen beslissingen moet maken. Zo heeft hij een onderzoeksplicht en moet hij bij ingrijpende beslissingen onderzoeken welke relevante feiten en belangen een rol spelen. Ook moet een werkgever niet alleen uitgaan van eigen belangen, maar ook die van de werknemer meewegen.

  1. Kom afspraken na

Een werknemer moet kunnen vertrouwen op het nakomen van gewekte verwachtingen door de werkgever. Kortom: doe wat je belooft. Als je aan een werknemer een toezegging doet over beloning, promotie of scholing, getuigt het niet van goed werkgeverschap wanneer je dit niet nakomt. Je hebt bij die werknemer immers een bepaalde verwachting gewekt.

  1. Motiveer je beslissingen

Het derde beginsel: het zogenoemde motiveringsbeginsel. Werkgevers moeten ingrijpende beslissingen onderbouwen als die betrekking hebben op de medewerker. Op deze manier biedt hij de medewerker de mogelijkheid om daar bezwaar tegen te maken. Als je als werkgever een werknemer op non-actief stelt of overplaatst naar een andere afdeling, moet je dat bijvoorbeeld goed onderbouwen.

  1. Maak geen misbruik van jouw positie

Het verbod van détournement de pouvoir is een juridisch begrip dat aanduidt dat een bestuursorgaan geen misbruik mag maken van zijn positie. Dat geldt dus ook voor je als werkgever. Als werkgever heb je nu eenmaal een sterkere positie dan jouw werknemers. Goed werkgeverschap houdt in dat je deze sterkere positie niet misbruikt.

  1. Behandel werknemers gelijk

Op basis van het gelijkheidsbeginsel moet je jouw werknemers gelijk behandelen. Zo mag je (zonder gegronde reden) bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Dit wordt ook wel inclusief werkgeverschap genoemd.

  1. Zorg voor een goede verzekering

Een goed werkgever moet ook zorgen voor behoorlijke verzekeringen. Daarbij gaat het om een verzekering voor ongevalschade die in verband staat met het werk, een zakenreis of een personeels­activiteit. 

Goed werkgeverschap gaat verder

Maar, goed werkgeverschap gaat verder dan deze ‘grondbeginselen’. Het blijft niet beperkt tot wat de wet er over zegt, maar gaat over ook over goede zorg voor jouw mensen in het algemeen. Bijvoorbeeld door de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren, een passend salaris uit te betalen, de werk-privébalans te ondersteunen, mogelijkheden voor ontwikkeling te bieden en een veilige werkomgeving te bieden. Een goede werkgever zorgt voor gelukkige medewerkers en draagt op die manier bij aan een succesvolle onderneming met medewerkers die beter presteren, een lager ziekteverzuim hebben en minder verloop.

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top