Wat is het verschil tussen loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel?

Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel. Twee verschillende subsidies die voor verschillende doelgroepen gelden, maar in de dagelijkse praktijk vaak met elkaar worden verward. Wat is nu precies het verschil tussen deze subsidies? In onderstaand artikel leggen we dit aan je uit.

 

Wat is loonkostensubsidie?

Medewerkers met een arbeidsbeperking zijn vaak minder productief dan medewerkers zonder arbeidsbeperking. Om het verschil in arbeidsproductiviteit te compenseren, is de Loonkostensubsidie in het leven geroepen. Is de betreffende medewerker minder dan 100% productief? Dan kan de werkgever een subsidie van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon ontvangen. Het berekenen van de arbeidsproductiviteit wordt gedaan aan de hand van een zogenaamde loonwaardebepaling. Aanvraag voor en uitbetaling van de subsidie gebeurt bij de gemeente van waar de medewerker in dienst is. Meer weten over loonkostensubsidie?

 

Wat is loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen die een doelgroepverklaring hebben. Het gaat dan specifiek om werknemers die ouder zijn (56+), arbeidsbeperkte werknemers, werknemers uit de doelgroep van de Banenafspraak en arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden. Om het LKV te ontvangen, moet je als werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de betreffende werknemer hebben. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring LKV aan bij UWV. Valt de werknemer onder de doelgroep oudere werknemers (56+) en krijgt hij of zij een uitkering via de gemeente? Dan vraagt hij of zij de doelgroepverklaring LKV aan via de gemeente. Verdere aanvraag loopt via de loonaangifte van de belastingdienst. Meer weten over loonkostenvoordeel?

 

De belangrijkste verschillen tussen de LKS en LKV

Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel lijken qua naam veel op elkaar. Toch zijn het niet dezelfde regelingen. De regelingen verschillen bijvoorbeeld van elkaar in de manier waarop het loon betaald wordt. Als je als werkgever loonkostensubsidie krijgt, betaal het wettelijk minimumloon of het cao-loon. Je krijgt het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon vervolgens in de vorm van een loonkostensubsidie terug. Het loonkostenvoordeel is daarentegen niet afhankelijk van het minimumloon. Bij deze regeling wordt een deel van de loonkosten van een werknemer uit de doelgroep vergoedt.

Een ander belangrijk verschil is de maximale termijn: op loonkostenvoordeel heb je als werkgever – afhankelijk van de doelgroep – maximaal 3 tot 4 jaar recht. Aan de Loonkostensubsidie zit geen maximale termijn verbonden en is alleen bedoeld voor werknemers met een ziekte of handicap die de 100% arbeidsproductiviteit daardoor niet kunnen halen.

 

Loonkostensubsidie of loonkostenvoordeel aanvragen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de tegemoetkomingen? Of wil je weten hoe je de LKS of LKV aanvraagt? Onze accountmanagers vertellen je er alles over en voorzien je van advies op maat.

 

Neem contact op

Top