Nieuwkomers, statushouders, asielzoekers en vluchtelingen: belangrijke verschillen voor werkgevers

Heb je als werkgever te kampen met een personeelstekort? Weinig organisaties die ontkomen aan het schrijnende probleem. Om het personeelstekort op te lossen ga je al snel zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om personeel te vinden. Dan loop je de termen nieuwkomers, statushouders, asielzoekers en vluchtelingen tegen het lijf. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er zijn toch verschillen. Weet jij welke doelgroepen je in dienst kan nemen? En waar moet je dan op letten? Wij hebben het op een rijtje gezet!

 

Het gebruik van de term ‘nieuwkomers’

De term nieuwkomers omvat alle mensen die niet in Nederland zijn geboren maar wel naar Nederland zijn gekomen om voor een langere periode te blijven. Hier vallen asielzoekers en vluchtelingen onder, maar ook personen die voor studie, werk of gezinshereniging naar Nederland komen. Een nieuwkomer uit een ander EU-land mag gewoon aan het werk in Nederland. Komt een nieuwkomer niet uit de EU? Dan gelden er bepaalde voorwaarden.

 

Een slimme zet: nieuwkomers in dienst nemen

Er zitten meerdere voordelen verbonden aan het in dienst nemen van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen. Heel belangrijk is dat je het personeelstekort in jouw organisatie verkleint of zelfs oplost. En dat terwijl je tegelijkertijd een steentje bijdraagt in de maatschappij. Bovendien zitten er fiscale voordelen en subsidies aan verbonden. Ook goed om te weten is dat nieuwkomers vaak een hoog doorzettingsvermogen hebben, want ze willen al te graag aan het werk. Daarnaast creëer je een sociaal betrokken profiel, wat weer bijdraagt aan een positief imago voor jouw organisatie. Een hoop voordelen dus!

 

Vluchteling, asielzoeker of statushouder: de verschillen

De definitie van vluchteling

Een vluchteling is zijn of haar land ontvlucht door geweld, oorlog of vervolging. Vervolging heeft vaak te maken met afkomst, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. In eigen land krijgt een vluchteling van de overheid hier geen bescherming tegen. Soms is de overheid zelfs degene die verantwoordelijk is voor de vervolging. Een vluchteling kan in Nederland een verblijfsvergunning krijgen. Dat beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na deze aanvraag krijgt de persoon de status asielzoeker.

 

Asielzoekers: hierop moet je letten

De IND beslist op basis van bepaalde criteria of een asielzoeker wordt erkend als vluchteling. Zo’n asielprocedure kan een lange periode duren, maar ondertussen mogen asielzoekers wel aan het werk. Tijdens de asielprocedure mogen ze 24 weken betaald werken in een periode van 52 weken.

Voordat je als werkgever een asielzoeker in dienst neemt, is het belangrijk om op de volgende punten letten:

  • De persoon zit minimaal 6 maanden in de asielprocedure.
  • De persoon heeft nog geen definitieve beslissing op de asielaanvraag gekregen. Deze informatie is te vinden in zijn of haar Vreemdelingen Identiteitsbewijs.
  • De persoon is ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Na inschrijving krijgt de persoon een BSN en kan daarmee een bankrekening openen.
  • Als werkgever vraag je een tewerkstellingsvergunning aan bij UWV, zij verlenen de vergunning zodat de persoon in dienst mag treden. Ook betaal je als werkgever het minimum(jeugd)loon, dit moet je aantonen bij het aanvragen van de vergunning door een concept arbeidscontract.

 

Een statushouder in dienst

Statushouders of vergunningshouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. In dat geval heeft IND beoordeeld dat een asielzoeker in Nederland mag verblijven. De vluchteling ontvangt een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Na de periode van vijf jaar wordt de verblijfsvergunning opnieuw beoordeeld. Waar je op moet letten als je een statushouder in dienst wilt nemen? Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlanders en zijn daarom vrij op de arbeidsmarkt. Op het verblijfsdocument van een statushouder moet staan: ‘arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist’, zo zie je of de statushouder in dienst mag treden. We schreven al eerder een blog over het thema ‘statushouders in dienst nemen’.

Je leest ‘m hier

En nu? Wil jij in contact komen met nieuwkomers en statushouders? Neem met onze helpdesk contact op of (deze pagina)

 

Top