Verlenging steun- en herstelpakket voor banen en economie: alle maatregelen op een rij

De aanhoudende economische gevolgen van het coronavirus zijn nog steeds van invloed op banen en economie. In opvolging van de twee eerdere noodpakketten wordt per 1 oktober 2020 een nieuw steun- en herstelpakket geïntroduceerd. Omdat de vooruitzichten voor de (nabije) toekomst ongewijzigd blijven, zijn de steunmaatregelen vooral gericht op de langere termijn. Onderstaand vind je een overzicht van de nieuwe en gewijzigde maatregelen voor werkgevers.

Verlengd en aangepast: NOW

Het doel van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0 is dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Deze maatregel maakt het mogelijk voor werkgevers tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed te krijgen als ze verwachten ten minste 20% of 30% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. De regeling NOW 2.0 loopt tot 1 oktober en kun je tot en met 31 augustus aanvragen via het UWV. NOW 3.0 kan vanaf 16 november aangevraagd worden, met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

De belangrijkste wijzigingen in NOW 3.0 zijn:

  • Een verlenging met een totaal van 9 maanden, opgedeeld in 3 tijdsvakken van 3 maanden. NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021.
  • Vanaf het tweede tijdvak (januari 2021) komen enkel bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30% in aanmerking voor steun. Vóór januari 2021 geldt een omzetdaling van ten minste 20% als eis voor de NOW-regeling.
  • De steun wordt geleidelijk afgebouwd met aflopende vergoedingspercentages van 80% naar 70% naar 60% van de loonkosten.
  • Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% of 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • In NOW 2.0 wordt korting toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag. In NOW 3.0 is dit niet meer van toepassing.
  • In het derde tijdvak van NOW 3.0 (april, mei en juni 2021) wordt het maximaal te vergoeden loon per werknemer verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Verlengd en aangepast: Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3.0 is ingericht zodat zelfstandig ondernemers zich kunnen voorbereiden op een nieuwe toekomst. De verlenging Tozo 3.0 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober kun je Tozo 3 aanvragen bij jouw woongemeente.

De belangrijkste wijzigingen in Tozo 3.0 zijn:

  • Ondernemers met – zowel zakelijk als privé – beschikbare geldmiddelen (contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) van meer dan € 46.520 kunnen onder Tozo 3 geen aanspraak meer maken op de Tozo-uitkering levensonderhoud. De zelfstandig ondernemer verklaart tijdens de aanvraag dat zijn huishouden niet meer bezit dan het hierboven genoemde bedrag.
  • Het kabinet helpt ondernemers door middel van extra ondersteuning bij bijvoorbeeld omscholing of heroriëntatie.

De partnerinkomenstoets blijft ongewijzigd en wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt.

Verlengd en aangepast: TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven met het betalen van een deel van hun vaste lasten. In de verlengde TVL wordt het maximale bedrag per bedrijf per 3 maanden verhoogd naar 90.000. Deze belastingvrije tegemoetkoming wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. In deze periode wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers de ruimte en tijd hebben om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Je kunt de TVL aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over TVL vind je op de website van Rijksoverheid.

Verlengd, aangepast en aflopend: belastingmaatregelen

In het 2e noodpakket kon belastinguitstel worden aangevraagd tot 1 september 2020. Deze maatregelen zijn met één maand verlengd. Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Het uitstel van betaling loopt op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd. Lees meer informatie over belastinguitstel.

Verlengd: borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Bron: Rijksoverheid

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top