Uitzonderlijke stijging minimumloon: 10,15% erbij

Het wettelijk minimumloon is op 1 januari gestegen met 10,15%. Het is de eerste keer dat de overheid het minimumloon – naast de reguliere indexering – extra verhoogt. Daarnaast krijgen we in 2024 te maken met iets nieuws: het minimumuurloon. In dit artikel lees je wat dit betekent voor jou.

 

Extra verhoging

Twee keer per jaar past de overheid het minimumloon aan. Deze reguliere verhoging bleek nu niet genoeg vanwege de inflatie. Daarop werd besloten een extra verhoging toe te passen. Het is voor het eerst sinds de invoering van het minimumloon in 1969 dat dit gebeurt. De totale stijging komt uit op 10,15 procent.

 

Gevolgen voor jou én bijbehorende tips

Deze stappen kan je zetten om het verhoogde minimumloon op de juiste manier te verwerken:

 1. Pas de lonen aan in je organisatie
  Uiteraard betekent de stijging dat je de lonen op het minimumniveau moet aanpassen. Maar daar blijft het niet bij. De stijging werkt door tot de laag daarboven (het overloopeffect). Die medewerkers verdienen na de stijging op of onder het minimum, en zullen ook compensatie verwachten. Besluit je die salarissen niet aan te passen? We raden het je niet aan. De financiële prikkel voor medewerkers verdwijnt, en daarmee de motivatie voor doorgroeien en doorontwikkelen.
 1. Controleer het beloningssysteem en salarissen
  De stijging van het minimumloon is hét moment om je loonhuis en beloningssysteem te herzien. Past deze nog bij je organisatie? Hoe doet de rest van de markt het? Misschien kan je andere verbeterpunten direct meenemen. Je hebt verschillende manieren om veranderingen door te voeren in je loonhuis. Even sparren? We denken graag met je mee.
 1. Behandel je werknemers zo eerlijk mogelijk
  Een situatie die zomaar kan voorkomen: een nieuwe medewerker die volgend jaar start, verdient evenveel als een huidige medewerker met jaren ervaring. Uiteraard wil je scheve gezichten voorkomen. Heldere communicatie is key!
 1. Wees kritisch op inkomsten en kosten
  Sommige bedrijven kunnen de hogere loonkosten (deels) doorberekenen aan de klant. Transparant en tijdig communiceren is hierbij essentieel. Deel de reden van de prijsstijging en leg uit in welke situatie je je bevindt. Oftewel, neem de klant mee in je beslissing. En misschien een open deur: licht je klanten in voor je de (hogere) factuur stuurt. Wel zo netjes. Als je het zo aanpakt, zijn klanten vaak begripvol.

Binnenkort: wettelijk minimumuurloon

Niet alleen naar de hoogte van het minimumloon is gekeken. De systematiek verandert binnenkort ook. Op 1 januari 2024 voert het kabinet het wettelijk minimumuurloon in. In de huidige berekening van het minimumloon wordt gekeken naar het aantal uren in een fulltime werkweek. Het probleem? De definitie van fulltime verschilt per organisatie. Een werknemer die 40 uur per week werkt, verdient op dit moment minder per uur dan iemand die 36 uur per week werkt. Met de invoering van het wettelijk minimumuurloon wordt de beloning eerlijker.

 

Andere veranderingen per 1 januari 2023

Naast de aanpassing in het minimumloon, zijn er per 1 januari ook nog andere belangrijke veranderen voor HR en werkgevers. Zo geldt voor grote bedrijven een rapportageverplichting over genderdiversiteit binnen het bedrijf. Deze verplichting heeft als doel om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de (sub-)top in evenwicht te brengen. Ook zijn er een aantal veranderingen rondom regelingen en subsidies, waaronder een verhoging van de WKR-regeling.

 

Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op 

Top